ซื้อรถมือสอง มาติดแก๊สเอง ดีหรือไม่

ซื้อรถมือสอง มาติดแก๊สเอง ดีหรือไม่

รถยนต์คือยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี แต่หลายครั้งที่ฐานะทางการเงินทำให้เจ้าของรถไม่สามารถหาซื้อรถใหม่หรือรถป้ายแดงมาใช้งานได้รถมือสอง จึงกลายมาเป็นตัวเลือกให้กับเจ้าของรถหลาย ๆ คน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงิน ไปพร้อม ๆ กับความสะดวกในการมีรถยนต์ไว้ใช้งานเพื่อเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ แต่ด้วยสถานะทางการเงินอันจำกัดก็อาจทำให้เจ้าของรถต้องใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอย่างก๊าซ LPG หรือ NGV ทดแทน แต่เจ้าของรถยนต์มือสองหลาย ๆ คนก็อาจยังลังเลไม่แน่ใจว่าจะติดแก๊สดีหรือไม่ จึงขอแนะนำให้เจ้าของรถพิจารณาความคุ้มค่าในการติดแก๊สรถยนต์ ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ความคุ้มค่าในการติดตั้งเครื่องยนต์ หากเจ้าของรถคิดจะใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอย่างแก๊สเอาไว้แทนอยู่แล้ว การซื้อรถยนต์มือสองที่ติดตั้งแก๊สอยู่แล้วมาใช้งานก็นับเป็นวิธีที่ช่วยให้เจ้าของรถไม่ต้องติดตั้งเครื่องยนต์ที่เป็นแก๊สเพิ่มเติมเองในภายหลัง แต่ก็ต้องตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์ให้ดีว่ามีปัญหาใดหรือไม่ ขนาดของถังเชื้อเพลิง หรือชนิดของเชื้อเพลิงนั้น ๆ ตรงตามความต้องการของเจ้าของรถยนต์มือสองหรือไม่ รายละเอียดในการติดตั้งแก๊สตรงกับเอกสารเลขทะเบียนหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้เครื่องยนต์ติดตั้งแก๊สในสภาพที่ดีและคุ้มค่าการใช้งาน
  2. การตรวจสอบที่ละเอียดกว่าเดิม เนื่องจากสภาพการใช้งานของรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สมักมีปัญหาได้ง่ายกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อ รถมือสอง ที่ติดตั้งแก๊สแล้ว ผู้ซื้อควรซักประวัติจากผู้ขายให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ติดตั้งแก๊สนานมากน้อยเพียงใด ใช้งานมาเป็นระยะเท่าใด รวมถึงลองติดเครื่องเพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องยนต์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
  3. วิธีการดูแลรักษาที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเครื่องยนต์ที่ติดตั้งแก๊สนั้น มักต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนที่เสื่อมสภาพเร็วกว่าการใช้น้ำมัน ดังนั้นหากใช้งานรถยนต์มือสองที่ติดตั้งแก๊สจำเป็นต้องสลับมาใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเพื่อรักษาหัวเทียนเอาไว้ ระบบกรองอากาศ เนื่องจากระบบแก๊สจะทำให้แผ่นกรองอากาศอุดตันได้ง่าย ทำให้รถดับได้ง่าย จึงต้องหมั่นทำความสะอาดระบบกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนระบบน้ำมันเครื่องให้ถี่กว่าเดิมเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์

เมื่อปฏิบัติตามรายละเอียดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เชื่อได้เลยว่าการซื้อรถมือสอง ที่ติดตั้งแก๊สมาแล้วจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าให้กับผู้ซื้อได้อย่างแน่นอน ลดภาระทางการเงินให้กับผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี โดยไม่ส่งผลต่อการใช้งาน ไร้ปัญหาแม้ว่าจะต้องเดินทางเป็นระยะทางไกล ๆ เพียงใดก็ตาม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *